Keresés ebben a blogban

2010. július 4., vasárnap

Epilógus Natasához...

Van egy csomag fekete-fehér fényképem a moszkvai évről. Létezik valahol ez a kis csomag, de a sok költözés, pakolási kísérlet valami olyan biztos helyre süllyesztette el, hogy lehetetlen rátalálni... Igy kénytelen vagyok az internetről "kölcsönözni" ezeket a képeket. Nyilván sokkal jobbak, mint az én kezdő fotós képeim, de hiányzik belőlük a személyes élmény pillanata és a hozzá fűződő emlék.
Ez itt a Vörös teret ábrázolja. Sosem felejtem el az első benyomást, a tér gigantikus méreteit és az én porszem mivoltomat hozzá képest - az egyik cél nyilván el is érődött ezáltal... Abban az időben különben sem voltunk sokan egyszerre a téren nézelődők, kivévé a nagy felvonulásokat, nomeg a Lenin-mauzóleumhoz kilométerekről kígyózó, szigorúan szemmel tartott sorokat.
De térjünk vissza a Natasa epizód utolsó felvonásához. Összeült a товарищеский суд az alagsorban és bennünket, a szobatársakat is felvonultattak tanúnak, a többi között. Natasa sápadtan állt a "bíróság" előtt, melynek fő célja a kipellengérezés volt. Anzselina, bolgár szobatársnőnk, akit magunk között Marival csak красавица-nak becéztünk, nagy buzgalommal áztatta Natasát, mintegy saját példás kommunista magatartását hangsúlyozandó. Ennek ellenkezőjét csak mi tudhattuk Marival... Mindez annyira émelyítő volt, hogy amikor rám került a sor, a felháborodástól remegve védelmembe vettem Natasát, bár a lopást én se tudtam nem elítélni.
Egy reggel eltűnt Natasa. Egyik leghűségesebb hódolója, Tolik, aki mindig kiállt mellette, elmondta, hogy a rendőrségen van őrizetben. Nemsokára behívattak bennünket is (szókincsünk sokat gyarapodott abban az időben!), hogy menjünk Natasáért. Kiderült, hogy a magával vitt borotvapengével felvágta az ereit és a kommunista szombat keretében a folyosót takarító egyik rendőr megcsúszott az ajtó alatt folydogáló vérben... Erre gyorsan elengedték, sőt egy csokor virágot is kapott március 8-a alkalmából!
A Пединститут имени Ленина-ból kizárták, felvették viszont a kevésbé elit Пединситут имени Крупской diákjai közé, hogy ne menjen kárba az éve. Többé nem hallottunk róla.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...